---
Pad tot huidige pagina
  • Zoeken
  • Kinderdagverblijf Cookies

Kinderdagverblijf Cookies

Overheidsinformatie
Laatst gewijzigd op: 08 augustus 2014

Adres van locatie: Kinderdagverblijf Cookies

Kinderdagverblijf Cookies
Aldebaranplein 4
1033GS Amsterdam
Houder/eigenaar: Kinderdagverblijf Cookies B.V.

Toezicht

Inzet inspectie

toelichting

Geel
Geel

Meer informatie

Basisgegevens (ingevuld door houder)
Laatst gewijzigd op: 09 april 2015

Over deze locatie

Deze locatie is onderdeel van een overkoepelende organisatie.*
Nee
Deze organisatie heeft verschillende ondersteunende (staf)afdelingen.
Nee
Dit kinderdagverblijf werkt programmatisch aan ontwikkelingsstimulering van kinderen
Nee

Informatie over de groepen op deze locatie*

Aantal groepen

Informatie over de groepen op deze locatie

Groepsnaam Leeftijd (vanaf in maanden) Leeftijd (t/m in maanden) Max. aantal kinderen per dag Min. aantal gekwalificeerde pedagogisch medewerkers per dag Max. aantal stagiaires per dag
Biscuitjes 2 12 8 2 1
Speculaasjes 12 24 11 2 1
Stroopwafeltjes 24 48 16 2 1
Aanvullende kwaliteitscriteria (ingevuld door houder)
Laatst gewijzigd op: 09 april 2015

Stimuleren ontwikkeling kinderen

Volgen van de ontwikkeling van de kinderen

*

toelichting

De ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd volgens een schriftelijk vastgelegd observatiesysteem.
Ja
Zorgen over de ontwikkeling van een kind worden met collega's, de pedagoog of pedagogische coach en de ouders besproken.
Ja

Samenwerking met zorgpartners

toelichting

De organisatie werkt aantoonbaar samen met partners.
Ja
+

Meten pedagogische kwaliteit

toelichting

De pedagogische kwaliteit is gemeten.
Ja
De meting is door een externe organisatie verricht.
Nee
Is de meting deels of volledig uitgevoerd?
Volledig
De meting is volledig uitgevoerd in
Wanneer wordt volgende volledige meting verricht?

Stimuleren ontwikkeling medewerkers

Extra deskundigheid van pedagogisch medewerkers

*

toelichting

De medewerkers krijgen aantoonbaar elk jaar scholing over pedagogische onderwerpen.
Ja
+
Het team van dit kinderdagverblijf bestaat uit een mix van MBO-3, MBO-4 en HBO opgeleide pedagogisch medewerkers.
Ja
+

Goede beheersing Nederlandse taal

toelichting

Voldoende beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde voor de aanstelling van nieuwe pedagogisch medewerkers
Ja
Aan pedagogisch medewerkers die al in dienst zijn en die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen wordt scholing aangeboden
Ja

Individuele en team ondersteuning

*

toelichting

Er is aanwijsbaar een locatiemanager met een afgeronde kindgerichte opleiding en een managementopleiding op HBO-niveau voor deze locatie.
Nee
+
De pedagogisch medewerkers ontvangen pedagogische ondersteuning van de locatiemanager, een pedagoog, een pedagogische coach.
Nee
In het kinderdagverblijf is huishoudelijke ondersteuning (keukenhulp, huishoudelijk medewerkers, schoonmakers) aanwezig.
Ja
+

Algemeen

Veel of weinig wisselingen van medewerkers per jaar

toelichting

Aantal pedagogisch medewerkers
10
Aantal wisselingen in het afgelopen kalenderjaar
5
Meting personeelsverloop betreft jaar
2014/2015

Het verzuimpercentage van pedagogisch medewerkers, exclusief bevalling en zwangerschapsverlof

0
+

Kwaliteitmanagementsysteem

*

toelichting

Er is een kwaliteitmanagementsysteem.
Ja
+
Het kwaliteitmanagementsysteem is getoetst
Intern
+

Vertrouwenspersoon

*

toelichting

De organisatie heeft een vertrouwenspersoon voor medewerkers.
Ja
+
De organisatie heeft een vertrouwenspersoon voor ouders.
Ja
+

Klachtencoördinator

*

toelichting

De organisatie heeft een klachtencoördinator.
Ja
+

Oudertevredenheid

toelichting

De oudertevredenheid is gemeten.
Ja
+

Transparantie van de organisatie

toelichting

De Governance code is toegepast.
Nee
Invulling Kwaliteitswijzer is besproken met de Oudercommissie
Ja
+
* Dit item wordt door de GGD getoetst bij de jaarlijkse inspectie